ibocq

Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Emmen, houd op met rekken in afhandeling failliet CQ

‘Emmen, houd op met rekken in afhandeling failliet CQ’. Oud-medewerkers worden al zes jaar aan het lijntje gehouden

Jon van Schilt 29 juni 2020

 

https://images.dvhn.nl/incoming/iauoji-cq2.jpg/alternates/LANDSCAPE_960/cq2.jpg
Vlak voor het faillissement in 2014 demonstreerden docenten en cursisten nog voor het behoud van CQ. Foto: archief Jan Anninga

De gemeente Emmen (en in mindere mate Coevorden) moet ophouden met rekken als de rechter eenmaal uitspraak doet in de zaak die oud-medewerkers van het failliete Centrum voor de Kunsten CQ hebben aangespannen tegen beide gemeenten.

Dat is de indringende boodschap die de ongeveer 40 oud-docenten van CQ de fracties in beide gemeenteraden willen meegeven. Door in gesprek te gaan met de partijen hopen ze de druk op de colleges van B en W op te voeren, zodat die afzien van verder procederen. ,,De enige vraag die wij in de gesprekken stellen, is: bent u bereid gevolg te geven aan de uitspraak van de rechter?’’, zegt Luuk Houkes uit Sleen, die zich het lot van de oud-medewerkers aantrekt en met hen de gesprekken met de raadsfracties voert.

Oud-medewerkers eisen 5,5 miljoen euro

Via de rechter eisen de oud-medewerkers 5,5 miljoen euro van Emmen en Coevorden, die CQ (ook muziek- en balletschool) financierden. Zij stellen dat de gemeenten zonder al te veel kosten van het centrum af wilden en doelbewust aanstuurden op een faillissement. Om dat te bereiken, zo is hun stelling, werden tekorten niet langer aangevuld (waardoor een schuld ontstond), werden de statuten op onrechtmatige wijze gewijzigd, verloren de medewerkers hun ambtenarenstatus en daarmee ook hun recht op wachtgeld.

Precies zes jaar geleden werd CQ failliet verklaard.

Houkes, onder meer oud-voorzitter van de Raad van Commissarissen van Rabobank Borger-Klenckeland, staat de oud-medewerkers bij. ,,Er is doelbewust en volgens een uitgekiend plan gekoerst op een faillissement. Daar zijn deze mensen zwaar door gedupeerd. Een aantal van hen zit al zes jaar in de bijstand en kan nauwelijks het hoofd boven water houden.’’

‘Je bent zo weer een paar jaar verder’

Hoewel de rechter nog uitspraak moet doen, heeft Houkes vertrouwen in de afloop: ,,Er is zo onvoorstelbaar veel informatie boven water gekomen, die erop duidt dat Emmen en Coevorden precies wisten wat ze deden, dat een negatieve uitkomst voor de oud-medewerkers ondenkbaar is. Als de gemeenten in beroep gaan, ben je zo weer een paar jaar verder en dat willen we voorkomen.’’

Met twee fracties is inmiddels gesproken en binnenkort volgen nog twee gesprekken. Volgens het CDA in Emmen is de lange duur van de afwikkeling vooral te wijten aan de curator.

Die curator is Jeroen Sprangers in Assen. ,,Wat ik daarvan moet zeggen? Beetje sneu. Maar als de mensen van het CDA goed kunnen slapen, vind ik het prima.’’ Voorbeelden dat niet hij maar Emmen de boel rekt en traineert, heeft hij te over. ,,Als curator ga ik over het archief van CQ dat bij de gemeente Emmen is opgeslagen. Om bij die stukken te komen, mijn stukken dus, moest ik een kort geding aanspannen. Ook heb ik Wob-verzoeken ingediend om bepaalde stukken in te zien. Van Coevorden heb ik alles gekregen, van Emmen kreeg ik te horen dat eerst schriftelijk aan de curator moest worden gevraagd of de gevraagde stukken aan de curator mochten worden verstrekt. Dat ben ik zelf, nota bene.’’

Strijd van oud-medewerkers is niet strijd van curator

Sprangers is ook al zes jaar met de gemeenten in de slag en heeft een vordering van inmiddels drie ton op Emmen en Coevorden. ,,Mijn vordering staat los van die van de oud-medewerkers, maar is voor een groot deel wel gebaseerd op dezelfde feiten. Hoe het is gegaan met het kunstmatig creëren van een schuld, de verwerving van de hypotheek en de daaropvolgende verkoop van het gebouw van CQ door Emmen, dat kan echt niet.’’

Hij is ook begaan met het lot van de oud-medewerkers, maar dat is niet zijn strijd. ,,Ik vertegenwoordig de schuldeisers, niet het personeel. Neemt niet weg dat het allemaal heel triest is. De vraag is alleen of het onrechtmatig is. De oud-medewerkers, die werden bijgestaan door mensen van de vakbond, zijn juridisch gezien vrijwillig overgegaan naar een goedkopere cao. Heeft Emmen dit heel slim gespeeld of kan het echt niet door de beugel? Zeg het maar.’’

De beide gemeenten staan op het standpunt dat er niet wordt gereageerd, zolang de zaak onder de rechter is.

Tegen beter weten in verspilt de gemeente Emmen belastinggeld van de burger

Ook voor 2020 wil gemeente Emmen € 40.000 voor advocaatkosten CQ proces:
Tegen beter weten in stug doorgaan met belastinggeld verspillen…

Uit meerdere WOB verzoeken, die een aantal met de CQ sympathiserende burgers uit Coevorden en Emmen vorig jaar begin november (!) 2019 bij deze gemeenten indienden, bleek dat er door Emmen al aardig wat geld aan de CQ zaak is gespendeerd:
Het klinkt mooi dat je als burger recht hebt op inzage, maar het bleek wel een lange weg met vele omleidingen, zo kreeg de IBOCQ redactie te horen.
Half februari dit jaar kreeg men eindelijk de gevraagde informatie vanuit gem. Emmen binnen.

De kosten die gem. Emmen tot nu toe heeft gemaakt om CQ in 2014 failliet te kunnen laten gaan zijn inmiddels aardig opgelopen.

Hoewel er vanuit de curator en advocaat van de Kunstenbond namens de IBOCQ een ruime bewijslast is aangeleverd voor het opzettelijk toewerken naar een faillissement
door B en W stelt men vanuit gemeenten alles in het werk om de rechtszaak koste wat kost zo lang mogelijk door te laten gaan.
Tenslotte zijn de politieke ego’s groot en hoeft men het niet uit eigen zak te betalen indien gemeenten straks aansprakelijk worden gesteld.

Alle verzoeken om met vertegenwoordigers van de IBOCQ in gesprek te gaan werden afgelopen jaren vanuit gemeenten doodleuk geweigerd of genegeerd.

Middels een brief met WOB verzoek, zijn de gemeenten nu dus tevens door diverse burgers  aangesproken op hun ondemocratische en voortdurend trainerende gedrag inzake de CQ zaak.
In hun brief vroegen zij om inzage in de advocaatkosten, de kosten voor het rapport Hordijk en Hordijk alsook de kosten voor de 2 TASKFORCE ambtenaren, die alles uit de kast hebben getrokken (legaal en illegaal) om CQ ten onder te kunnen laten gaan.
Hoewel reeds in dienst bij Gemeente Emmen kregen zij extra betaald voor deze klus:
Extra kosten voor 2 Taskforce leden €22.817,50

Rapport Hordijk en Hordijk werd gemaakt in opdracht van Emmen. (Deze rapportage betrof ook de O.B.E )
(Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat er na het 1 rapport nog een aangepaste 2e rapport is gemaakt, wordt dit door gemeente Emmen ontkend.)
Toen de uitkomst van genoemde rapportage gemeente Emmen niet beviel, verdween deze onderin een lade.
De betrokken wethouder, Jumelet, was vastbesloten CQ ten onder te laten gaan.
De raadsleden die hem, zo blijkt uit div. raadsverslagen, herhaaldelijk om inzage van de rapportage van Hordijk en Hordijk vroegen, werden keer op keer maandenlang aan het lijntje gehouden.
En kregen uiteindelijk  na lange tijd van wethouder Jumelet te horen dat ze de rapportage niet kregen:
omdat het rapport volgens hem alweer was “achterhaald.”(kosten  €20.973,75 )

Er is nu vanuit Emmen nu opnieuw € 40.000 aangevraagd voor de advocaatkosten voor 2020.
De advocaatkosten van Emmen tot 1 november 2019  bedragen reeds : €133.048,29  (t/m november 2019, nog niet alle facturen waren binnen)

   N.B.  Advocaat kosten voor Coevorden: €50.888,87 ( (gerekend t/m september 2019, over oktober en november waren de facturen nog niet bekend!)

Cultuurmedewerkers “bestrijden” met geld uit de Cultuurpot!

Dat hiertoe vorig jaar een bedrag uit de pot voor K en C is gepakt is ronduit schandalig te noemen.
Gaan er nu eindelijk vragen worden gesteld door de raadsleden?
Nog vreemder vinden wij het dat niet bekend is waarmee die advocaatkosten in de voorgaande jaren zijn betaald.
Hoezo? Kan dit zomaar? Is er dan nergens controle meer op?

Het is niet alleen onvoorstelbaar hoe men in Emmen zijn burgers behandelt, maar ook hoe men omgaat met het belastinggeld van burgers:
Hoewel er dus vanuit de curator en advocaat van de Kunstenbond namens de IBOCQ een ruime bewijslast is aangeleverd voor het opzettelijk toewerken naar een faillissement door zowel B en W Emmen als  Coevorden, procedeert men tegen beter weten in gewoon door.
En hoewel uitstel in dit geval geen afstel zal betekenen, zal men zonder ingrijpen en tegengas van de raadsleden, waarschijnlijk gewoon in hoger beroep gaan.
Een enorme verspilling van nog meer belastinggeld……

De IBOCQ redactie, 23 april 2020

 

 

Emmen: 40 mille voor advocaat in strijd tegen oud-medewerkers CQ

Foto: archief Jan Anninga

Vlak voor het faillissement demonstreerden docenten en cursisten in Emmen nog voor het behoud van CQ. Foto: archief Jan Anninga

16 april 2020

De gemeente Emmen denkt dit jaar 40.000 euro kwijt te zijn aan de juridische strijd, die oud-medewerkers van het failliete Centrum voor de Kunsten CQ tegen de gemeenten Emmen en Coevorden voeren.

Dit schrijft het college van B en W in een voorstel aan de Emmer gemeenteraad.

Opvallend: sinds het faillissement in 2014 zijn de oud-medewerkers in een juridisch gevecht verwikkeld met de beide gemeenten en die strijd heeft de Emmen al tienduizenden euro’s gekost, maar de gemeente kan niet aangeven waar het geld vandaan komt. Vorig jaar werd het geld uit de cultuurpot gehaald, maar die is daar niet voor bedoeld. Daarom wordt nu voorgesteld een beroep te doen op de post onvoorzien. Met welk geld de juridische kosten in de jaren daarvoor zijn gedekt, is onbekend, schrijft het college.

‘Bewust aangestuurd op faillissement’

Volgens de ongeveer 40 oud-medewerkers, die zich hebben verenigd, hebben de gemeenten bewust aangestuurd op een bankroet van CQ (kunstencentrum en muziek- en cultuureducatie). Voorafgaand aan het faillissement werden ze overgeheveld naar een goedkopere cao. Ze verloren daardoor hun status van ambtenaar en kwamen niet in aanmerking voor wachtgeld en voor begeleiding naar ander werk.

De oud-medewerkers eisen 5,5 miljoen euro aan ontslagvergoeding. Ze worden niet alleen in de rug gesteund door hun vakbond, maar ook door Jeroen Sprangers, die na het bankroet werd benoemd tot curator en nog steeds met de afwikkeling bezig is.

Zij stellen tevens dat de gemeente Emmen de schuld van CQ met opzet liet oplopen, om de schuld vervolgens om te zetten in een hypotheek op het pand van CQ in Emmen. Na het faillissement heeft Emmen het pand verkocht.

Wegens ‘uitval’ van de rechter ging de rechtszaak eind vorig jaar niet door. Wanneer de zaak wordt hervat, is vanwege de coronacrisis niet duidelijk.

Ondanks de vele vragen weigert de gemeente Emmen tot dusver in te gegaan op de inhoudelijke kant van de zaak en haar rol daarin.

Bron: Dvhn, Jon van Schilt

 

WOB-Stukken (aanvulling IBOCQ)

De reeds in augustus 2019 door curator en Kunstenbond opgevraagde WOB-stukken, werden half februari 2020 eindelijk ter inzage vrijgegeven.
Gemeenten hebben de aanlevering van deze documenten op alle mogelijke manieren getraineerd.
Met de WOB-stukken kan overduidelijk worden aangetoond dat Emmen en Coevorden heel goed wisten waar ze mee bezig waren en bewust hebben toegewerkt naar het faillissement:

Klik hier om een heldere analyse van de CQ zaak te lezen.

 

 

Search

Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur

Inspreekavond Emmen

Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën