ibocq

Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Raadslid Wakker Emmen mocht geen vuist maken voor CQ

 

 

 

Raadslid Wakker Emmen leidt binnen fractie geïsoleerd bestaan

Wakker Emmen-raadslid Jaap Beekhuis wilde een vuist maken voor de oud-medewerkers van CQ, maar mocht niet van zijn fractie: partijbelangen.

,,Ik ben op de barricades geklommen voor de oud-medewerkers, maar ben er door mijn eigen fractie weer af geschopt.’’

Jaap Beekhuis, mede-oprichter van Wakker Emmen en (nu nog) raadslid voor deze partij, maakt zich vier jaar na het faillissement van CQ nog altijd woest over de ondergang van het Centrum voor de Kunsten in Emmen en Coevorden en de rol die met name de gemeente Emmen daarin speelde. ,,Ik ben op de barricades geklommen voor de oud-medewerkers, maar ben er door mijn eigen fractie weer af geschopt.’’

‘Met 15 man het verschil maken’

,,De afgelopen periode had Wakker Emmen 15 zetels in de gemeenteraad van Emmen. Dat zijn er veel en dan kun je het verschil maken. Ik ontdekte dat de gemeente een kwalijke rol speelde in het faillissement: een vooropgezet plan om op een goedkope manier van CQ af te komen. Ik heb mijn fractie hierover geïnformeerd in de veronderstelling dat mijn fractiegenoten het ook zouden opnemen voor de oud-medewerkers.’’

Niets bleek minder waar. Beekhuis werd op het matje geroepen door zijn fractievoorzitter Henk Bos. Hij werd ervan beschuldigd dat hij zich op een informatiebijeenkomst met oud-medewerkers en de curator negatief had uitgelaten over de wethouders. Ook zou hij de gedupeerde medewerkers juridische steun hebben toegezegd in hun strijd tegen de gemeente Emmen.

‘Heb me gewoon laten informeren’

,,Grote onzin. Ik weet niet waar die beschuldigingen vandaan kwamen, maar ze raken kant noch wal. Er waren ook raadsleden van D66 en het CDA op die bijeenkomst en die hebben zich net als ik gewoon laten informeren. Ook door de curator. Voor raadsleden, die willen weten wat er speelt, is dat niet meer dan logisch.’’

Beekhuis kreeg geen steun van zijn fractie, maar werd kaltgestellt. Hij mocht zich niet langer namens Wakker Emmen met CQ bemoeien. Sterker nog, als volksvertegenwoordiger mocht hij alleen nog maar het fractieoverleg en raads- en commissievergaderingen bijwonen.

 

Als collectief van 15 man hadden we een grote vuist kunnen maken voor deze mensen, die nog altijd wachten op een fatsoenlijke afwikkeling van het faillissement.

 

 

‘Fatsoenlijke afwikkeling faillissement’

,,Ik was en ben zo woest over deze opstelling van de fractie. Als eenling kon ik niets doen, maar als collectief van 15 man hadden we een grote vuist kunnen maken voor deze mensen, die nog altijd wachten op een fatsoenlijke afwikkeling van het faillissement.’’

Het was een staaltje machtspolitiek, dat Beekhuis naar eigen zeggen de das omdeed. ,,De wethouders van Wakker Emmen zijn politiek verantwoordelijk voor de daden van hun voorgangers, die het bankroet van CQ in gang hebben gezet en uitgevoerd. Wakker Emmen wilde koste wat het kost niet in de problemen komen.’’

Ruim een jaar is Beekhuis nu gebrouilleerd met Wakker Emmen en leidt hij binnen de fractie een geïsoleerd bestaan. ,,Daarom heb ik mij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen aangesloten bij 50 Plus. Bij die partij kan ik mijn ei wel kwijt.’’

Fractievoorzitter: mijn antwoord is vertrouwelijk

Zodra fractievoorzitter Henk Bos de naam CQ hoort en hem wordt gevraagd waarom zijn fractie de afgelopen jaren niets heeft gedaan voor de groep van ongeveer 70 oud-medewerkers, zegt hij: ,,Daar kan ik geen antwoord op geven.’’

Vervolgens stuurt hij sms’jes waarin hij stelt dat hij niet mag worden geciteerd en bestempelt eenzijdig zijn karige antwoord als ‘vertrouwelijk’.

 

Eerder geplaatst bericht: 13 maart 2018 van Jon van Schilt
Opnieuw geplaatst: 3 jan 2020 (redactie ibocq)

 

 

 

2020 DE WAARHEID AAN HET LICHT IBOCQ

2020 : DE WAARHEID AAN HET LICHT

 

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”… luidt het spreekwoord.
De afgelopen jaren, al ruim voorafgaand aan het faillissement van CQ in 2014, is er niet één, maar zijn er bergen leugens over CQ en over ons als voormalig CO werknemers verspreid.
Inmiddels liegen de feiten er niet om: de waarheid is eindelijk volledig aan het Licht gekomen!

De afgelopen 5 jaren zijn voor de IBOCQ moeilijke jaren geweest.
We moesten voortdurend opboksen tegen de trainerende en saboterende krachten vanuit B en W Emmen en Coevorden.
Maar nu ligt alles op tafel en zijn de ontbrekende, zo noodzakelijke puzzelstukken voor onze zaak ook eindelijk boven water gekomen.
Hiermee bedoelen wij letterlijk en figuurlijk ontbrekende puzzelstukken.
Er ontbraken nl. vele documenten aan het CQ archief!
Waar echter in andere, hierin wel aanwezige documenten, naar werd verwezen…..

Gemeenten hebben steeds beweerd “volgens het boekje” te hebben gehandeld inzake het faillissement van CQ .

Hoewel zij destijds (middels een “stiekeme’ brief aan de rechter commissaris) wel hebben geprobeerd om inzage in dit CQ archief door de Kunstenbond te voorkomen.
Vreemd, als je niets te verbergen hebt.
Dit traineerde weliswaar weer enige maanden de voortgang van onze zaak, maar hun poging mislukte.
De rechter commissaris wees dit verzoek af en gaf ons toestemming tot inzage in dit archief.
En curator en Kunstenbond kregen nadien zelfs toestemming van de rechter commissaris om samen de gemeenten te mogen dagvaarden, een unicum.

In de jaren hierop volgend is er door de curator, advocaten en Kunstenbond hard gewerkt, om de noodzakelijke bewijzen voor het frauduleuze handelen van gemeenten met behulp van dit omvangrijke archief ingekaderd te krijgen.
En de ontbrekende, van belang zijnde documenten voor onze zaak middels WOB verzoeken te achterhalen.
Tegenover alle aantoonbare leugens van beide gemeenten ligt er inmiddels van onze kant een grote stapel aan bewijslast.

Nu de feiten aan het licht zijn gekomen, kan de waarheid rond het faillissement niet langer meer worden verdoezeld!

En niemand zal de waarheid rond deze ” moord met voorbedachte rade op CQ “meer kunnen verbloemen.

Het geeft echter wel te denken, dat nu voor de zoveelste keer blijkt dat overheden, zonder enige gene, sjoemelen met de feiten.
Dat beëdigde, door ons gekozen bestuurders liegen, de zaak bedriegen en daarbij ook nog eens op grove wijze misbruik maken van hun macht.
Willens en wetens burgers beschadigen om de eigen plannetjes, koste wat kost, te kunnen doordrukken.
Integriteit, eerlijkheid en betrokkenheid blijken bij B en W Emmen en Coevorden echt loze kreten te zijn.
Democratie is daar een farce.

Gelukkig komt dit machtsmisbruik steeds vaker aan het licht.

Wij hebben ons als IBOCQ niet alleen georganiseerd om ons recht te halen inzake de grote financiële schade, die wij door het onrechtmatige handelen van gemeenten hebben geleden.
Ons doel was ook, dat er naar buiten zou komen wat er werkelijk is gebeurd.
Hoe ons door bestuurders bewust onrecht is aan gedaan, in de veronderstelling hier mee weg te komen.
Een dergelijk gedrag zou wat ons betreft namelijk niet meer gezien moeten worden als “nu eenmaal deel uitmakend van het politieke spel”, maar gewoon voor wat het is:
namelijk volslagen IMMOREEL handelen!

Gelukkig is er die geweldige Kunstenbond die vierkant achter ons ging staan.

En een betrokken curator met een groot rechtvaardigheidsgevoel en het hart op de juiste plek.
En konden gemeenten Emmen en Coevorden ons dus niet blijven negeren.
Andere burgers echter, die geen hulp kunnen krijgen, zich niet kunnen verweren, kunnen door deze gemeenten echter zonder probleem aan de kant worden geschoven.
Dit vinden wij als IBOCQ totaal niet acceptabel.
Onze missie is nu dus al voor de helft geslaagd.

Deze kerst vieren we in de wetenschap, dat onze CQ zaak nu eindelijk aan alle kanten in het licht staat.
Dat de leugens en het bedrog van beide gemeenten het komend jaar voor de rechter genadeloos aan de kaak zullen worden gesteld.
Met ongelooflijk veel dank aan de geweldige juridische steun die we krijgen.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen
en een gezond, gelukkig en rechtvaardig 2020!

De IBOCQ redactie, 29 december 2019

Chanson Sjoemelet

 

 

 

Chanson Sjoemelet

Als het Kerstmis wordt
en ik heb niks te eten,
mag ik dan bij jou?
Als het Kerstmis wordt,
en jij staat daar te preken,
mag ik dan bij jou?

Als mijn mooie vak
zichzelf niet kan betalen,
mag ik dan bij jou?
Als jouw raadsbesluit
mijn noodlot zal bepalen,
mag ik dan bij jou?

refrein:
Mag ik dan bij jou schuilen,

als het nergens anders kan?
‘t Is toch om te huilen,
want mijn leven gaat “er an”!
Maar als jij blijft zwijgen,
tja, dan luiden wij de klok,
Waarheid vindt je tóch!
Hang de vlag maar “hallef” stok…..

‘t Aapje uit de mouw,
dat kreeg een lelijk staartje,
‘t draagt een gouden ring…
‘t Aapje uit de mouw
Zit vol met louche streken,
’t blijft een lelijk ding!

Als jij een clubje dient,
waar ik niet bij wil horen,
aan het hoofd een vrouw…
Daarom mijn baan weg sneed,
want dat weet ik zeker,
mag ik dan bij jou?

refrein:
Mag ik dan bij jou schuilen,

als het nergens anders kan?
‘t is toch om te huilen
want mijn leven gaat “er an”!
Maar als jij blijft zwijgen,
tja dan luiden wij de klok….
Waarheid vindt je tóch!
Hang de vlag maar “hallef” stok…

Als het einde komt,
eind van al mijn rechten,
mag ik dan bij jou?
Vier-en-zestig jaar,
en niet meer kunnen vechten,
Mag ik dan bij jou?????????

Uit de kaartenactie 2017: Lees ook

Search

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur

Inspreekavond Emmen

Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën