Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Tegen beter weten in verspilt de gemeente Emmen belastinggeld van de burger

Ook voor 2020 wil gemeente Emmen € 40.000 voor advocaatkosten CQ proces:
Tegen beter weten in stug doorgaan met belastinggeld verspillen…

Uit meerdere WOB verzoeken, die een aantal met de CQ sympathiserende burgers uit Coevorden en Emmen vorig jaar begin november (!) 2019 bij deze gemeenten indienden, bleek dat er door Emmen al aardig wat geld aan de CQ zaak is gespendeerd:
Het klinkt mooi dat je als burger recht hebt op inzage, maar het bleek wel een lange weg met vele omleidingen, zo kreeg de IBOCQ redactie te horen.
Half februari dit jaar kreeg men eindelijk de gevraagde informatie vanuit gem. Emmen binnen.

De kosten die gem. Emmen tot nu toe heeft gemaakt om CQ in 2014 failliet te kunnen laten gaan zijn inmiddels aardig opgelopen.

Hoewel er vanuit de curator en advocaat van de Kunstenbond namens de IBOCQ een ruime bewijslast is aangeleverd voor het opzettelijk toewerken naar een faillissement
door B en W stelt men vanuit gemeenten alles in het werk om de rechtszaak koste wat kost zo lang mogelijk door te laten gaan.
Tenslotte zijn de politieke ego’s groot en hoeft men het niet uit eigen zak te betalen indien gemeenten straks aansprakelijk worden gesteld.

Alle verzoeken om met vertegenwoordigers van de IBOCQ in gesprek te gaan werden afgelopen jaren vanuit gemeenten doodleuk geweigerd of genegeerd.

Middels een brief met WOB verzoek, zijn de gemeenten nu dus tevens door diverse burgers  aangesproken op hun ondemocratische en voortdurend trainerende gedrag inzake de CQ zaak.
In hun brief vroegen zij om inzage in de advocaatkosten, de kosten voor het rapport Hordijk en Hordijk alsook de kosten voor de 2 TASKFORCE ambtenaren, die alles uit de kast hebben getrokken (legaal en illegaal) om CQ ten onder te kunnen laten gaan.
Hoewel reeds in dienst bij Gemeente Emmen kregen zij extra betaald voor deze klus:
Extra kosten voor 2 Taskforce leden €22.817,50

Rapport Hordijk en Hordijk werd gemaakt in opdracht van Emmen. (Deze rapportage betrof ook de O.B.E )
(Hoewel er sterke aanwijzingen zijn dat er na het 1 rapport nog een aangepaste 2e rapport is gemaakt, wordt dit door gemeente Emmen ontkend.)
Toen de uitkomst van genoemde rapportage gemeente Emmen niet beviel, verdween deze onderin een lade.
De betrokken wethouder, Jumelet, was vastbesloten CQ ten onder te laten gaan.
De raadsleden die hem, zo blijkt uit div. raadsverslagen, herhaaldelijk om inzage van de rapportage van Hordijk en Hordijk vroegen, werden keer op keer maandenlang aan het lijntje gehouden.
En kregen uiteindelijk  na lange tijd van wethouder Jumelet te horen dat ze de rapportage niet kregen:
omdat het rapport volgens hem alweer was “achterhaald.”(kosten  €20.973,75 )

Er is nu vanuit Emmen nu opnieuw € 40.000 aangevraagd voor de advocaatkosten voor 2020.
De advocaatkosten van Emmen tot 1 november 2019  bedragen reeds : €133.048,29  (t/m november 2019, nog niet alle facturen waren binnen)

   N.B.  Advocaat kosten voor Coevorden: €50.888,87 ( (gerekend t/m september 2019, over oktober en november waren de facturen nog niet bekend!)

Cultuurmedewerkers “bestrijden” met geld uit de Cultuurpot!

Dat hiertoe vorig jaar een bedrag uit de pot voor K en C is gepakt is ronduit schandalig te noemen.
Gaan er nu eindelijk vragen worden gesteld door de raadsleden?
Nog vreemder vinden wij het dat niet bekend is waarmee die advocaatkosten in de voorgaande jaren zijn betaald.
Hoezo? Kan dit zomaar? Is er dan nergens controle meer op?

Het is niet alleen onvoorstelbaar hoe men in Emmen zijn burgers behandelt, maar ook hoe men omgaat met het belastinggeld van burgers:
Hoewel er dus vanuit de curator en advocaat van de Kunstenbond namens de IBOCQ een ruime bewijslast is aangeleverd voor het opzettelijk toewerken naar een faillissement door zowel B en W Emmen als  Coevorden, procedeert men tegen beter weten in gewoon door.
En hoewel uitstel in dit geval geen afstel zal betekenen, zal men zonder ingrijpen en tegengas van de raadsleden, waarschijnlijk gewoon in hoger beroep gaan.
Een enorme verspilling van nog meer belastinggeld……

De IBOCQ redactie, 23 april 2020

 

 

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën