Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Monthly Archives: februari 2021

GEMEENTE EMMEN NEGEERT ADVIES BEZWARENCOMMISSIE

GEMEENTE EMMEN NEGEERT ADVIES BEZWARENCOMMISSIE EN WEIGERT DE CURATOR OPNIEUW DE DOOR HEM OPGEVRAAGDE WOB-STUKKEN TE VERSTREKKEN

30 Augustus 2019 (!), deed curator Sprangers een WOB-verzoek aan gemeente Emmen en Coevorden.
Het betrof hier een flink aantal documenten, welke de curator noodzakelijk acht om een helder inzicht te krijgen in de handel en wandel van betrokken partijen inzake het faillissement van CQ.
Coevorden leverde de gevraagde WOB documenten in 2019 keurig aan, Emmen had dovemansoren.

Voorjaar 2020  kreeg de curator eindelijk,met veel moeite, slechts een klein deel van de gevraagde stukken ter inzage.
De rest van de Wob-documenten weigerde Emmen aan te leveren.
De curator tekende bezwaar aan, wat maart 2020  resulteerde in een gedetailleerde en onderbouwde uitspraak van de bezwarencommissie.
De Commissie stelde de curator in het gelijk en gaf Emmen het advies de documenten opnieuw te bekijken en voor het overgrote deel alsnog aan de curator te verschaffen.

Hierna bleef het opnieuw maanden stil totdat Carmen Hoogeveen fractievoorzitter D 66 eind, vorig jaar diverse malen vragen stelde in de raadsvergadering, met name  waarom de WOB documenten nog steeds niet waren aangeleverd.
Wethouder Jisse Otter van K en C kon hier geen duidelijk antwoord op geven, hij zou hier nog op terug komen.
December 2020 kwam er, na opnieuw vragen vanuit D 66 over de stand van zaken eindelijk een reactie:

15 december 2020 nam college Emmen het besluit om:

“In afwijking van het advies van de Commissie van Advies voor de bezwaarschriften, het bezwaarschrift van REIN advocaten tegen het besluit van het college van 19 december aangaande het Wob-verzoek van REIN advocaten, d.d. 30 augustus 2019, betreffende de Stichting CQ Centrum voor de Kunsten Emmen, niet ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit te herroepen.”


Gemeente Emmen weigert, tegen het advies van de Commissie in, opnieuw de gevraagde WOB stukken af te staan!

Curator Sprangers is januari 2021  in beroep gegaan, wordt vervolgd.
Noot:  Het is hoogst ongebruikelijk dat een gemeente een dergelijk advies naast zich neerlegt.

Er is iets ernstig mis met ons politieke systeem!
De toeslagenaffaire, waardoor duizenden mensen in de grootst mogelijke ellende werden gestort, is een  gruwelijk voorbeeld van wanbeleid en wegkijken, maar helaas geen uitzondering.
Zoals Pieter Omtzigt  recent concludeerde: ‘er is iets ernstig mis met het systeem’.


Ook wij als IBOCQ hebben hier inmiddels al jaren ruim ervaring mee.
Een systeem dat het mogelijk maakt dat politici hun macht kunnen misbruiken, hun burgers negeren, transparantie in zaken ondermijnen en rechtszaken ellenlang kunnen oprekken op kosten van de belastingbetaler.
Dikwijls zonder enige gene en vrijwel altijd zonder noemenswaardige gevolgen voor hen, die deze ellende veroorzaken.
Genadeloos wordt zo het leven van burgers kapot gemaakt. Dit geldt, zo is onze ervaring, ook voor het handelen van het college van B en W Emmen dat :

 • onze eerste aangetekende brieven in het niets liet verdwijnen
 • van meet af aan ieder gesprek met de afgevaardigden van IBOCQ en de Kunstenbond keihard keihard hebben geweigerd en de wethouder K en C van Coevorden adviseerde hetzelfde te doen.
 • destijds haar fractievoorzitters bij elkaar riep en deze dringend verzocht in de raadsvergadering geen vragen te stellen over de CQ zaak, voorafgaand aan het inspreken van de vertegenwoordigers van de Bond
    en de IBOCQ  in de raadsvergadering. Terwijl het n.b. de taak is van de raad het college te controleren!
 • hierbij zelfs insinueerde, dat vragen en bemoeienis van de raadsleden over de CQ zaak mogelijk schade zouden berokkenen aan het CQ personeel!
 •  een raadslid die vanuit oprechte belangstelling contact met de IBOCQ opnam, direct nadat dit bekend werd,  isoleerde en hem contact met de IBOCQ verbood.
 • geen verantwoordelijkheid neemt voor, en tot op heden geen enkele compassie toont, ten aanzien van de door haar aangerichte financiële en persoonlijke schade naar de leden van de IBOCQ
 • vanaf de start van het in gang zetten van het CQ faillissement, de toegang tot informatie ( o.a het CQ archief) uit alle macht probeert te voorkomen
 • nu al 1,5 jaar weigert de gevraagde Wob stukken af te geven. 

  Het is het college B en W Emmen overduidelijk alles aan gelegen, om het reilen en zeilen achter de schermen betreffende het faillissement van CQ onder de pet te houden.
  Naar onze mening een tegenstrijdige reactie, omdat de betrokken wethouders  ons en richting de raadsleden van meet af aan hebben verklaard, dat ze alles keurig volgens de regels hebben gedaan.
  Bijzonder als je als college niets hebt te verbergen, weigert mee te werken aan een Wob verzoek van n.b. de curator.

De IBOCQ is nu toch wel extra nieuwsgierig geworden naar wat het college zo krampachtig uit het zicht probeert te houden.
We hopen dat dit gedrag van het college op de rechtbank hetzelfde effect zal hebben……

De IBOCQ redactie, 2 februari 2021

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën