Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Monthly Archives: december 2019

2020 DE WAARHEID AAN HET LICHT IBOCQ

2020 : DE WAARHEID AAN HET LICHT

 

“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel”… luidt het spreekwoord.
De afgelopen jaren, al ruim voorafgaand aan het faillissement van CQ in 2014, is er niet één, maar zijn er bergen leugens over CQ en over ons als voormalig CO werknemers verspreid.
Inmiddels liegen de feiten er niet om: de waarheid is eindelijk volledig aan het Licht gekomen!

De afgelopen 5 jaren zijn voor de IBOCQ moeilijke jaren geweest.
We moesten voortdurend opboksen tegen de trainerende en saboterende krachten vanuit B en W Emmen en Coevorden.
Maar nu ligt alles op tafel en zijn de ontbrekende, zo noodzakelijke puzzelstukken voor onze zaak ook eindelijk boven water gekomen.
Hiermee bedoelen wij letterlijk en figuurlijk ontbrekende puzzelstukken.
Er ontbraken nl. vele documenten aan het CQ archief!
Waar echter in andere, hierin wel aanwezige documenten, naar werd verwezen…..

Gemeenten hebben steeds beweerd “volgens het boekje” te hebben gehandeld inzake het faillissement van CQ .

Hoewel zij destijds (middels een “stiekeme’ brief aan de rechter commissaris) wel hebben geprobeerd om inzage in dit CQ archief door de Kunstenbond te voorkomen.
Vreemd, als je niets te verbergen hebt.
Dit traineerde weliswaar weer enige maanden de voortgang van onze zaak, maar hun poging mislukte.
De rechter commissaris wees dit verzoek af en gaf ons toestemming tot inzage in dit archief.
En curator en Kunstenbond kregen nadien zelfs toestemming van de rechter commissaris om samen de gemeenten te mogen dagvaarden, een unicum.

In de jaren hierop volgend is er door de curator, advocaten en Kunstenbond hard gewerkt, om de noodzakelijke bewijzen voor het frauduleuze handelen van gemeenten met behulp van dit omvangrijke archief ingekaderd te krijgen.
En de ontbrekende, van belang zijnde documenten voor onze zaak middels WOB verzoeken te achterhalen.
Tegenover alle aantoonbare leugens van beide gemeenten ligt er inmiddels van onze kant een grote stapel aan bewijslast.

Nu de feiten aan het licht zijn gekomen, kan de waarheid rond het faillissement niet langer meer worden verdoezeld!

En niemand zal de waarheid rond deze ” moord met voorbedachte rade op CQ “meer kunnen verbloemen.

Het geeft echter wel te denken, dat nu voor de zoveelste keer blijkt dat overheden, zonder enige gene, sjoemelen met de feiten.
Dat beëdigde, door ons gekozen bestuurders liegen, de zaak bedriegen en daarbij ook nog eens op grove wijze misbruik maken van hun macht.
Willens en wetens burgers beschadigen om de eigen plannetjes, koste wat kost, te kunnen doordrukken.
Integriteit, eerlijkheid en betrokkenheid blijken bij B en W Emmen en Coevorden echt loze kreten te zijn.
Democratie is daar een farce.

Gelukkig komt dit machtsmisbruik steeds vaker aan het licht.

Wij hebben ons als IBOCQ niet alleen georganiseerd om ons recht te halen inzake de grote financiële schade, die wij door het onrechtmatige handelen van gemeenten hebben geleden.
Ons doel was ook, dat er naar buiten zou komen wat er werkelijk is gebeurd.
Hoe ons door bestuurders bewust onrecht is aan gedaan, in de veronderstelling hier mee weg te komen.
Een dergelijk gedrag zou wat ons betreft namelijk niet meer gezien moeten worden als “nu eenmaal deel uitmakend van het politieke spel”, maar gewoon voor wat het is:
namelijk volslagen IMMOREEL handelen!

Gelukkig is er die geweldige Kunstenbond die vierkant achter ons ging staan.

En een betrokken curator met een groot rechtvaardigheidsgevoel en het hart op de juiste plek.
En konden gemeenten Emmen en Coevorden ons dus niet blijven negeren.
Andere burgers echter, die geen hulp kunnen krijgen, zich niet kunnen verweren, kunnen door deze gemeenten echter zonder probleem aan de kant worden geschoven.
Dit vinden wij als IBOCQ totaal niet acceptabel.
Onze missie is nu dus al voor de helft geslaagd.

Deze kerst vieren we in de wetenschap, dat onze CQ zaak nu eindelijk aan alle kanten in het licht staat.
Dat de leugens en het bedrog van beide gemeenten het komend jaar voor de rechter genadeloos aan de kaak zullen worden gesteld.
Met ongelooflijk veel dank aan de geweldige juridische steun die we krijgen.
Wij wensen iedereen fijne kerstdagen
en een gezond, gelukkig en rechtvaardig 2020!

De IBOCQ redactie, 29 december 2019

Chanson Sjoemelet

 

 

 

Chanson Sjoemelet

Als het Kerstmis wordt
en ik heb niks te eten,
mag ik dan bij jou?
Als het Kerstmis wordt,
en jij staat daar te preken,
mag ik dan bij jou?

Als mijn mooie vak
zichzelf niet kan betalen,
mag ik dan bij jou?
Als jouw raadsbesluit
mijn noodlot zal bepalen,
mag ik dan bij jou?

refrein:
Mag ik dan bij jou schuilen,

als het nergens anders kan?
‘t Is toch om te huilen,
want mijn leven gaat “er an”!
Maar als jij blijft zwijgen,
tja, dan luiden wij de klok,
Waarheid vindt je tóch!
Hang de vlag maar “hallef” stok…..

‘t Aapje uit de mouw,
dat kreeg een lelijk staartje,
‘t draagt een gouden ring…
‘t Aapje uit de mouw
Zit vol met louche streken,
’t blijft een lelijk ding!

Als jij een clubje dient,
waar ik niet bij wil horen,
aan het hoofd een vrouw…
Daarom mijn baan weg sneed,
want dat weet ik zeker,
mag ik dan bij jou?

refrein:
Mag ik dan bij jou schuilen,

als het nergens anders kan?
‘t is toch om te huilen
want mijn leven gaat “er an”!
Maar als jij blijft zwijgen,
tja dan luiden wij de klok….
Waarheid vindt je tóch!
Hang de vlag maar “hallef” stok…

Als het einde komt,
eind van al mijn rechten,
mag ik dan bij jou?
Vier-en-zestig jaar,
en niet meer kunnen vechten,
Mag ik dan bij jou?????????

Uit de kaartenactie 2017: Lees ook

En wat de Sint wil, dat geschiedt, hij zingt voor Gemeente Emmen nu dit lied

Hoor de wind waait door de bomen,

Hoge bomen vangen veel wind.

Zou de goede Sint wel komen?

Nu hij het wel heel moeilijk vindt?

Het is echt een super slecht relaas

Van makkertjes met veel geraas.

De luister Pieten zijn geschrokken!

Ai Ai Ai Ai , je MAG niet jokken!

Beëdigd en geïnstalleerd

En TOCH doen ze ’t bewust verkeerd!

Wie werkt maakt fouten, dat is bekend,

maar als je ZO de regels schendt,

je wilt bewust veel mensen schaden,

dan moet de Sint zich gaan beraden

over die kwestie, inzake RECHT.

En dus stuurt hij de OPPERKNECHT,

die een roetveeg Piet met witte boord

eens fijntjes uitlegt hoe het hoort.

Dan komen ECHT heel andere tijden,

En ja, dan is het niet meer te vermijden

Dat roetveeg Pieten boeten gaan

Voor wat ze anderen hebben aangedaan.

Wie zo met personeel omgaat,

Die gooit zijn eigen roet op straat,

en die zal ook de schande dragen,

het boetekleed, tot betere dagen.

Bij Rechtbank der Gemeente Assen

worden roetveegboorden weer wit gewassen,

en gaan ze braaf hun huiswerk doen,

Opperknecht eist nu de poen!

En wat de Sint wil, dat geschiedt,

Hij zingt voor Gemeente Emmen nu dit lied:

( op melodie)

O, gaat u eens kijken,

Wat u in uw schoentje vindt.

Alles gekregen, van uw beste Sint.

Een  schadeclaim, met eerherstel,

UW rekening !  Besef dat wel!

U kaatste ballen in uw net,

Nu wordt het recht gezet…..

O gaat u eens kijken,

Wat u in uw schoentje vindt,

alles gekregen, van uw beste Sint.

 

Sint en zijn IBOCQ Pieten. 5 december 2019

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën