Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Monthly Archives: augustus 2019

De sprookjes van Frans: “Alle ouderen doen mee” . Oftewel hoe de cultuurparticipatie in Emmen verdween…..

 

Er was eens een college van B en W, dat Kunst en Cultuur  niet belangrijk vond.
Voetballen, ja dat vonden ze belangrijk.
En een geldverslindende mega grote nieuwe dierentuin….
Maar van kunst en cultuur…. nee, daar had men weinig kaas van gegeten.
En wat de boer niet kent……..

Als notabelen moesten ze natuurlijk wel doen alsof, maar het was een publiek geheim dat ze zich eigenlijk al vele jaren graag van CQ Centrum voor de Kunsten wilden ontdoen.

Het onderhoud aan het  verouderde gebouw hadden ze flink laten oplopen; een flinke kostenpost.
En de vele docenten die daar al  jarenlang aan jong en oud binnen de gemeente Emmen lesgaven, waren in vaste dienst.
Laatstgenoemden waren bovendien ervaren en goed opgeleide professionals, dus die werkten  natuurlijk niet voor een appel en een ei.

Enfin, de wethouder van Cultuur, onze Frans en de Taskforce broedden op een slim plan om zich van de grootste kostenpost, de docenten te ontdoen.

Sja en omdat ze dat  niet goed konden verkopen aan de inwoners van Emmen en Coevorden, riepen ze dat het centrum voor de Kunsten (CQ) het niet goed deed.
Toen riepen ze dat het allemaal teveel geld kostte.
En vervolgens riepen ze dat de docenten niet alleen duur, maar ook lui en ongemotiveerd waren.
En ja, als je dat maar lang genoeg roept .. dan gaan mensen in zo’n sprookje geloven.

Om kosten te besparen – werd de eis gesteld –  dat alle docenten van elke afdeling groepslessen moesten gaan geven.
De docenten muziek moesten – wat hen betrof –  allemaal maar zo snel mogelijk aan groepen les gaan geven.
Onzinnige eis, want je kan moeilijk 10 man tegelijk (goed) pianoles geven, daar betaalden de leerlingen ook niet naar.

Er werden door CQ al heel veel groepslessen gegeven: aan kinderen en jong volwassenen.
En:  ook aan een grote groep goedbetalende 50, 60, 70 plussers!
CQ was hét centrum waar ouderen én jongeren samen in groepen musiceerden.
Denk aan kamerorkesten, bigband, koperensemble, musicalgroepen, orkesten
Ook zanglessen, tekenlessen, e.d. waren in Emmen bij de 50 plussers zeer populair.
Samen met Coevorden had Emmen zelfs de grootste afdeling keramiek van Nederland, waar jaar in jaar uit meer dan 80, voornamelijk senioren, les kregen!
Er was daar ruimte voor ontmoeting en de kans om met elkaar samen te werken.
Kortom: bij CQ was er zeer belangrijke sociale cohesie!

Er kwam daar een grote groep fanatiek “gekleurd grijs, of ” gekleurd goud” of  wat voor modische benamingen er in de loop van de tijd door hippe managers werden bedacht.

Voor al deze mensen betekende CQ  meer dan ‘gewoon”een les krijgen:
Ze wilden les van professionals omdat dit een meerwaarde gaf.
En een garantie was voor kwaliteit ..
De mooie uitvoeringen en exposities die er bij CQ en o.a. CBK Emmen waren, getuigden hiervan.
En voor allen, en met name de alleengaanden, was CQ bovendien een belangrijk sociaal centrum waar ze iedere week met plezier hun contacten vonden.
Hier werd door hen al flink voor betaald en vele van deze groepslessen waren salaris kostendekkend.

Met het zorgvuldig beraamde faillissement van CQ viel dat voor de inwoners van gemeente Emmen en Coevorden allemaal weg.
De reden, ondanks alle “Franse sprookjes ” ten spijt was een gebrek aan respect voor Kunst en cultuur!
En er was …...GELD, GELD  en nog eens GELD nodig,…… voor een dierentuin….
Miljoenen en miljoenen werden hiervoor bij elkaar geharkt.
Eerst om de oude dierentuin van een faillissement te redden.
Daarna (hoe logisch?) om een mega groot dierenpark neer te zetten dat het natuurlijk veel beter zou doen.
Het werd ondanks de tig miljoen dat er aan belastinggeld in werd gestopt, geen hit.
En ook nog eens onbetaalbaar voor het gros van de Emmenaren, die (logisch) geen abonnement meer namen

Dat alles ging ten koste van de leerlingen van CQ en de cultuurparticipatie in de gemeente.
En ook ten koste van de voormalig CQ docenten zelf, die hiervan tot op vandaag schrijnende gevolgen ondervinden.
Aapjes moeten eten, docenten niet!

Dit alles werd achter de schermen door B en W doorgedrukt;  ondanks protesten vanuit de raad.
Waarbij diverse raadsleden al in een vroeg stadium waarschuwden voor het doemscenario, dat inmiddels realiteit is.
Dat zelfde gebeurde met CQ, waar ook afspraken achter de schermen werden gemaakt over de hoofden van de werknemers heen.

Dat onze Frans nu gaat roepen hoe belangrijk het is dat ouderen participeren in kunst en cultuur en hoe geweldig dat allemaal lukt, is op zijn zachtst gezegd uiterst merkwaardig.
” een keertje naar een voorstelling van Andre Rieu gaan en eens een leuk schilderijtje maken”, kun je toch moeilijk vergelijken met het structurele kunst- en cultuur onderwijs destijds in CQ?
Merkwaardig bovendien: het (kunst en cultuur) onderwijs aan volwassenen wordt juist al jaren bewust niet meer ondersteund vanuit de gemeentelijke politiek!
Het gros van deze mensen wilden graag kwaliteit en waren al jaren bereid bij CQ daar goed voor te betalen.

Het college vond echter dat al die ouderen ” zelf maar hun hobby’s moesten betalen” en  subsidie voor K en C onderwijs mocht alleen besteed aan de jeugd.
Pure leeftijd discriminatie overigens.
Het is anno 2019 toch een totaal achterhaalde gedachte om ouderen als een aparte groep te zien?
Betalen al die “gekleurd grijs – gouden” inwoners  soms geen belasting?
Hebben zij geen recht op betaalbaar en kwalitatief goed onderwijs?

O beste Frans en friends, en nú is deze groep ineens wél belangrijk?
Nu CQ  verdwenen is?

Nadat  de wethouders Cultuur & Samenleving mét een Taskforce (waaronder onze Frans) CQ richting de afgrond hebben geduwd, met een faillissement tot gevolg?

Dus Frans, als jij schrijft “Alle ouderen doen mee” dan vinden wij dit nogal huichelachtig,  om nu dit soort sprookjes te gaan vertellen……. terwijl jij ……

Bij deze onze visie op zijn artikel.

 

De IBOCQ redactie
(1 augustus 2019)

 

Lees artikel: www-langlevekunst-nl-verhalen-het-verhaal-van-frans-

Lees artikel: 2016.11.08.Alle ouderen doen mee- Frans Meerhoff_LKCA.01

 

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën