Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Monthly Archives: maart 2019

Rechter stelt Kunstenbond in IBOCQ-zaak voorlopig in het gelijk

 

Verzoek Emmen en Coevorden afgewezen, gemeenten veroordeeld tot betalen proceskosten.

 

Op 6 maart 2019 heeft de rechtbank vonnis gewezen in het incident wat door de beide gemeenten op 13 juni 2018 was opgeworpen.

Het verzoek van beide gemeenten om de notaris in vrijwaring te mogen oproepen is afgewezen met veroordeling van de gemeenten in de proceskosten van dit incident.

 

De volledige tekst van het vonnis vind je hier:

2019.03.06.Rechtbankvonnis in incident voor Kunstenbond

Wordt het nu niet eens tijd dat de gemeenten hun verantwoordelijkheid oppakken en met de ex-werknemers een regeling gaan treffen om de zaak af te wikkelen?

 

Even terug in de tijd: de vakbonden Nederlandse Toonkunstenaarsbond en de Kunstenbond hebben de gemeenten Emmen en Coevorden op 29 januari 2018 gedagvaard met het verzoek om de ontslagen docenten en onderwijs ondersteunend personeel van  CQ, Centrum voor de Kunsten Emmen een schadevergoeding van circa 5,5 miljoen te betalen.

De gemeenten hebben aan de rechter een verzoek gedaan (‘een incident opgeworpen’) met het betoog dat niet zij, maar de notaris betrokken bij de (nietige) notariële akte veroordeeld moet worden voor de schadevergoeding.

De gemeenten probeerden de notaris bij onze zaak te betrekken, m.a.w.: de gemeenten wilden dat de notaris hen ‘vrijwaarden’ (lees: de notaris moest maar opdraaien voor de door de gemeenten veroorzaakte schade)

 

De vakbonden en de bij het faillissement van CQ Emmen betrokken curator (mr. J. Sprangers – Rein advocaten & adviseurs ) hebben de rechter laten weten dat dit onzinnig is, omdat dat niet de kern van de zaak is. Het opmaken van de notariële akte door de notaris was slechts het eindstation van de voorheen al uitgezette koers van de beide gemeenten om CQ Emmen ‘om zeep’ te helpen.

 

Het probleem was dat zolang de rechter over dit incident geen vonnis wees, de zaak waar het eigenlijk om draait (‘de hoofdzaak’ die in januari 2018 is aangespannen) niet verder kan.
De rechtbank heeft er lang over gedaan om een besluit over dit opgeworpen incident te nemen.

 

Klip en klaar concludeert de rechter: “ De Kunstenbond heeft er onder meer terecht op gewezen dat zij de gemeenten niet uitsluitend medewerking aan de nietige statuten heeft verweten, doch dat zij de gemeenten veeleer een samenhangend geheel van onrechtmatig handelen en nalaten van zowel de gemeente Emmen, als de gemeente Coevorden heeft verweten, waarvan de nietige statutenwijziging slechts een onderdeel is.

Emmen 9 maart 2019.

 

 

 

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën