Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Monthly Archives: februari 2018

Oud-medewerkers CQ slepen Emmen en Coevorden voor de rechter

maandag 19 februari 2018, 16:19

EMMEN – De Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTb) en de Kunstenbond willen definitief naar de rechter stappen voor de afwikkeling van het faillissement van kunstencentrum CQ. De bonden stelden eerder een ultimatum aan de gemeenten Emmen en Coevorden. Die is nu verstreken.
De bonden eisen 5,5 miljoen euro van de gemeenten Emmen en Coevorden voor een fatsoenlijke afhandeling van het faillissement dat in 2014 werd uitgeroepen.

Rechtszaak

De vakbonden zijn namens veertig oud-werknemers van CQ al maanden bezig met de claim. Ze wilden uiterlijk 16 februari een gesprek met beide gemeenten, maar Emmen heeft daar afwijzend op gereageerd. De gemeente Coevorden zou helemaal niet hebben gereageerd. Daarom volgt op 18 april een rechtszaak.
Lees ook: Medewerkers failliet kunstencentrum CQ bereiden miljoenenclaim voor
De oud-personeelsleden van CQ hebben altijd beweerd dat de twee gemeenten op een slinkse manier op een faillissement hebben aangestuurd. De personeelsleden bleven met legen handen achter. Driekwart van deze mensen zit nu in de bijstand.

‘Scheve schaats’

De oud-personeelsleden krijgen steun van twee vakbonden. Jurist Mark Gerrits van de NTb heeft zich in de zaak verdiept. “Emmen en Coevorden reden een scheve schaats, ze wilden CQ failliet laten gaan. Ze lieten zich daarbij leiden door geld. Op die manier konden ze goedkoop van de personeelsleden af”, zei Gerrits in november. De gemeente Emmen kan zich niet herkennen in de beschuldigingen en blijft van mening dat er ‘goed en met de beste bedoelingen is gehandeld’.

Gemeenten dagvaarden

De curator, Jeroen Sprangers, maakte eind januari bekend beide gemeenten te dagvaarden. “En dat is best bijzonder. Het geeft wel aan dat dit niet zomaar iets is. We hebben uitvoerig onderzoek gedaan en in de archieven gekeken. Voor ons is duidelijk dat de oud-personeelsleden een rechtspositie hadden als ambtenaar. Ze hadden nooit zo en zonder fatsoenlijke regeling op straat gezet mogen worden”, aldus Gerrits.

 

Het varkentje dat moest worden gewassen; hoe CQ Centrum voor de kunsten Emmen verdween

CQ, de muziekschool voor Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn, moest verdwijnen.

Een vrijdagmiddag in 2012. Geert Roeles, toen nog wethouder in Coevorden, wordt ontboden in het gemeentehuis van Emmen. Een nagenoeg uitgestorven gemeentehuis. In die naargeestige setting vindt een heel bijzonder gesprek plaats.

Aanwezig zijn de toenmalige Emmer wethouder Henk Jumelet en de ambtelijke taskforce CQ van Emmen, die bestaat uit Fons Disch en John Tetteroo. Onderwerp van gesprek is CQ, Centrum voor Kunsten in Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn.

,,In het kort kwam het erop neer dat Emmen het varkentje wel even zou wassen. En Coevorden moest meedoen.’’ Varkentje? ,,Ja, CQ. Maar dat wilde ik niet. Nou, dan moest ik maar doen alsof het gesprek nooit had plaatsgevonden.’’
Roeles doet zijn ontboezemingen in een gesprek met Rosita Sikking en Erik van der Weerd, oud-medewerkers van CQ. Hij is dan geen wethouder meer, maar raadslid voor de VVD. Het gesprek wordt opgenomen. Roeles weet dat. De opname is in het bezit van Dagblad van het Noorden.

,,Het was een heel vreemde gewaarwording’’, zegt hij in het opgenomen gesprek over de bijeenkomst in het Emmer gemeentehuis. ,,Faillissement werd niet met zoveel woorden genoemd. Laat ik het zo zeggen: het woord is een paar keer gevallen, maar niet dat we met elkaar daarvoor gingen zorgen.’’

Illustratie Pluis

Illustratie Pluis

OOR AANGENAAID

Twee jaar later, in juni 2014, gaat de stekker uit CQ. De gemeente Emmen weigert te betalen voor een overbrugging naar een doorstart. Jeroen Sprangers, eerst door de rechtbank aangewezen als bewindvoerder en later als curator, kan niet anders dan het faillissement aanvragen.

Over de gevolgen van het bankroet voor het personeel, zo’n vijftig medewerkers, zegt Roeles in het bewuste gesprek: ,,Als mens zeg ik: potverdorie, wat hebben zij zich een oor laten aannaaien.’’

Behalve muziek- en danslessen verzorgde CQ een breed palet aan creatieve vormingen. De betrokken gemeenten waren participant van de ‘muziekschool’, zij stonden garant voor eventuele tekorten. Als grootste gemeente was Emmen leidend.

 


“CQ móést verdwijnen. Het doel heiligde de middelen, zo blijkt Het gevolg is dat het personeel na het bankroet zonder sociaal vangnet op straat komt te staan.”

Voorafgaand aan het faillissement in 2014 worden twee essentiële veranderingen doorgevoerd. Het personeel gaat over naar een goedkopere CAO, zonder wachtgeldregeling, en om dat mogelijk te maken, worden de statuten van CQ gewijzigd. Saillant detail: het bestuur bestaat op dat moment uit slechts twee personen, notaris Hans Veldkamp uit Borger en makelaar Peter Ludwig, terwijl de reglementen voorschrijven dat alleen een voltallig bestuur van minimaal vijf personen de statuten kan wijzigen.

Al snel na het bankroet komt Sprangers, die dan optreedt als curator, tot de conclusie dat zaken niet in de haak zijn. Actio Pauliana heet dat in juridisch jargon: het benadelen van schuldeisers (het personeel) in een faillissement. ,,Als je aan de voorkant afspreekt dat je de tekorten aanzuivert, dan mag je niet snel voor het faillissement zaken veranderen, zodat je daarna niet aan je financiële verplichtingen meer hoeft te voldoen’’, licht Sprangers toe.

 

‘Dat mag u zeggen’

 Fons Disch, destijds lid van de taskforce CQ en anno 2018 nog steeds als topambtenaar in dienst van de gemeente Emmen, wil niet reageren: ,,Ik ben al lang niet meer betrokken bij dit dossier.’’ En kan naar eigen zeggen ook niet reageren: ,,De kwestie is nog onder de curator.’’ Dat is doorgaans geen reden voor een zelfopgelegde zwijgplicht. ,,Dat mag u zeggen.’’

Dat Disch en diens toenmalige collega John Tetteroo door betrokkenen worden gezien als de architecten van de ondergang van CQ en dat het niet meer dan fair is hem de mond te gunnen, kan hem evenmin bewegen tot een reactie. Bij Tetteroo aankloppen heeft geen zin, zegt Disch. ,,Hij is ernstig ziek.’’
Oud-wethouder Jumelet, thans lid van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe, zegt aanvankelijk toe te willen praten over CQ en zijn rol daarin.
Maar als hem wordt gevraagd een afspraak te maken voor een gesprek, laat hij weten op korte termijn geen tijd te hebben. In een extreem korte verklaring zegt hij er in zijn regeerperiode (2010-2014) samen met de buurgemeenten alles aan te hebben gedaan om CQ in de benen te houden.
Daar denken de andere betrokkenen in het CQ-dossier heel anders over.

 

Het gevolg is dat het personeel na het bankroet zonder sociaal vangnet op straat komt te staan. Een groot aantal oud-medewerkers zit inmiddels in de bijstand.

In de periode voorafgaand aan het faillissement zuivert de gemeente Emmen, die de betalingen regelt, de tekorten niet meer aan, maar laat die oplopen. Tot ruim 6 ton, zo blijkt uit documenten. Zo ontstaat een schuldenlast. ,,De gemeente Emmen neemt een hypotheek ter waarde van 8 ton op het pand van CQ in Emmen. Na het bankroet wordt Emmen zodoende de grootste schuldeiser. De gemeente eigent zich het pand toe en verkoopt het. Nu zijn er appartementen’’, zegt oud-medewerker Erik van der Weerd.

 

HOE VERDER

Terug naar oud-wethouder Roeles en de bijzondere bijeenkomst in het Emmer gemeentehuis. Geconfronteerd met zijn uitspraken in het opgenomen gesprek, krabbelt hij terug: ,,Ontboden? Dat is een groot woord. Mij werd gevraagd langs te komen. De vraag die op tafel lag, was: hoe verder? Een faillissement? Zou kunnen. CQ was al zo’n beetje technisch failliet, maar dat is nooit de insteek van Coevorden geweest.’’

Nu legt hij de schuld voor een deel bij het management van CQ neer. ,,Wij wilden dat het management met een plan zou komen om CQ toekomstbestendig te maken. Dat gebeurde niet. Ik had sterk de indruk dat de toenmalige directie van CQ opereerde als een soort bulldozer die de problemen voor zich uitschoof.’’

Arnout Slingerland wordt in 2010 benoemd tot directeur van CQ en krijgt daarmee de dagelijkse leiding in handen. In eerste instantie zegt hij: ,,Het is een dossier waarop ik niet met veel vreugde terugkijk. Wat is gebeurd is heel vervelend. Daarbij wil ik het eigenlijk laten.’’

Als hem de veeg uit de pan van oud-wethouder Roeles wordt voorgelegd, draait hij bij: ,,Wij hebben wel degelijk een plan gemaakt. Als directie, management en bestuur hebben we alles eraan gedaan om CQ te laten overleven. Samen met de curator, toen nog in zijn rol als bewindvoerder, hebben we een plan gemaakt voor een doorstart. Dat is niet gelukt. Helaas. Echt heel jammer.’’

Kreeg Slingerland opdracht CQ rijp te maken voor de slacht? Dat is namelijk de stelling van de oud-medewerkers. ,,Het is niet aan mij daarover een oordeel te hebben. Ik heb gewerkt aan een plan, een goed plan voor een doorstart, zodat CQ kon overleven. Daar sta ik nog steeds achter. Dat anderen vervolgens de stekker eruit trekken is heel teleurstellend.’’

 

IBOCQ

De oud-medewerkers van CQ (Centrum voor de Qunsten) hebben zich verenigd in IBOCQ (initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq). Ze zijn woedend over de gang van zaken en geven de strijd tegen met name de gemeente Emmen, die alom als kwade genius wordt gezien, niet op. Zij worden daarbij gesteund door de vakbonden.

,,De overstap naar een andere CAO is op smerige wijze gegaan’’, zegt oud-medewerker Rosita Sikking. ,,Wij wisten niet dat er een faillissement aan zat te komen, maar vlak daarvoor kregen we te horen dat we moesten tekenen voor een nieuwe CAO. Anders zou de boel ploffen, zo werd gezegd. Als je niet tekent en de boel ploft, dan kan het wel een half jaar duren voordat je WW krijgt, kregen we te horen. Zo werd de druk opgevoerd, want wie heeft er nou voor een half jaar salaris op de plank liggen? Uiteindelijk heeft zo’n beetje iedereen getekend, want niemand durfde dit risico te nemen.’’

 

Vlak voor de zomervakantie van 2014 wordt CQ failliet verklaard. Vlak na die vakantie pompt Emmen 8 ton in de veel kleinere opvolger van CQ. Heeft dat Slingerland bevreemd? ,,Maak daarvan zelf maar een verhaal. Waar hadden we het anders moeten doen om de eindstreep wél te halen? Ik weet het echt niet. Ik zou het weer op deze manier doen.’’

Dan zegt hij: ,,Er speelden kennelijk andere zaken een rol dan alleen feitelijke en inhoudelijke plannen voor een doorstart.’’ Zoals? ,,Ik wil het nu echt hierbij laten. Nogmaals, met dit scenario had ik geen rekening gehouden en de kwestie is mij zeker niet in de koude kleren gaan zitten. Goedemiddag.’’

DOORSTARTPLAN

Volgens notaris Hans Veldkamp, destijds als voorzitter van het incomplete bestuur verbonden aan CQ, was er geen enkele noodzaak voor een faillissement. ,,We zijn er ingeluisd. De verliezen van CQ waren niet groot, niet schrikbarend. Een keer 10.000 of hoogstens 60.000 euro. Dan hield het wel op.’’

Het doorstartplan dat directie, management en bestuur opstellen voorziet in de omschakeling van duur individueel naar klassikaal onderwijs. ,,Daar was een grote stap te maken. Het was heel veel werk, maar de leiding van CQ had het voor elkaar gekregen. Maar toen puntje bij paaltje kwam, werd het hele verhaal in de gemeenteraad van Emmen zomaar weer omgedraaid.’’ (tekst loopt door onder de foto).

 

Het paste in het moedwillig laten zinken van CQ. ,, Als je het muziekonderwijs duurder maakt, kom je er makkelijker af. Zo werkt het in de politiek. Wij zijn gewoon opgeofferd aan de wellust van de gemeente Emmen.’’

Mark Gerrits, de jurist van de vakbond NtB, wijst de gemeente Emmen aan als bedenker van het faillissementsplan waaraan directie en bestuur volgens hem willens en wetens hebben meegewerkt. Hij heeft onlangs met enkele oud-medewerkers van CQ twaalfduizend documenten doorgespit, die lagen opgeslagen in de kelder van het Emmer gemeentehuis. Dat ging niet zonder slag of stoot. ,,De gemeente Emmen weigerde ons toegang tot het archief. Zonder bericht aan de curator had de advocaat van de gemeente Emmen de rechtbank verzocht ons geen toegang te verlenen tot het archief. Daarvan heeft de rechtbank gezegd: ‘dit kan echt niet’. Dus konden we met curator Jeroen Sprangers een busje volladen met een groot aantal dozen.’’

Mark Gerrits, de jurist van de vakbond NtB in het Emmer gemeentearchief

Mark Gerrits, de jurist van de vakbond NtB in het Emmer gemeentearchief

 

,,Uit alles blijkt heel duidelijk dat naar een faillissement toe is gewerkt.’’

Eerder klaagt Sprangers ook al over deze opstelling van de gemeente Emmen. ,,Na het faillissement ben ik benoemd tot curator en was het archief van CQ in feite mijn archief. Maar daarover dacht de gemeente Emmen heel anders. Ik mocht er gewoon niet bij.’’

Gerrits’ conclusie na het lezen van alle documenten: ,,Uit alles blijkt heel duidelijk dat naar een faillissement toe is gewerkt.’’

Naar aanleiding van hun bevindingen hebben de oud-medewerkers en de bonden een advocaat in de arm genomen. ,,Die is enorm geschrokken van de beerput die wij hebben opengetrokken. In dat gesprek zette de rechter-commissaris het sein op groen om Emmen en Coevorden te dagvaarden. Dat een rechter-commissaris zoiets zegt, is bijna ongehoord in faillissementenland.’’

In een brief van december 2013, een half jaar voor het bankroet, schrijft directeur Slingerland aan wethouder Jumelet dat de wijziging van de statuten nietig is. ,,Het was dus bekend dat die wijziging niet door de beugel kon en toch werden de statuten nog dezelfde maand gewijzigd. Dat is valsheid in geschrifte. Ik kan er niets anders van maken’’, zegt Gerrits.

Voor de statutenwijziging was niet alleen een voltallig bestuur nodig, maar de wijziging moest ook worden bekrachtigd door Emmen én Coevorden. Gerrits: ,,Alleen Emmen heeft getekend. Coevorden is er niet eens in gekend.’’

Hij stelt dat directie en bestuur precies wisten wat Emmen van plan was met CQ. ,,En dan een beetje huilie-huilie doen richting het personeel? Bah! Die zitten nu aan de grond en in de bijstand.’’

©Tekst Jon van Schilt. Dagblad van het Noorden (3 februari 2018)

 

 

 

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën