Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Monthly Archives: januari 2018

Oud-medewerkers CQ stellen gemeenten ultimatum: regeling of rechtszaak

Het inmiddels verdwenen CQ pand in Emmen. © Martin Laning

Emmen – Een groep van ongeveer 40 oud-medewerkers heeft de gemeenten Emmen en Coevorden voor het blok gezet.

Uiterlijk maart moet er een regeling worden getroffen waarbij het voormalige personeel financiële genoegdoening krijgt na het opheffen van het regionale instituut voor muziek- en cultuuronderwijs in 2014. Vorige week plofte alsnog de eerder beloofde dagvaarding bij beide overheden op de deurmat. Mochten beide gemeenten afzien van een handreiking, dan gaat de dagvaarding op 18 april richting de rechter. De eis bedraagt 5,5 miljoen euro.

Fraude

Volgens de groep oud-medewerkers is er sprake van fraude bij het faillissement van het kunstencentrum, toen als organisatie verbonden aan de lokale overheid, dat zich in juli 2014 voltrok. Tegen beide gemeenten is daarom in januari vorig jaar aangifte gedaan. Volgens de groep hebben Emmen en Coevorden bewust aangestuurd op een voortijdig einde van CQ. In 2013 bevond het kunstencentrum zich diep in de schulden. De gemeente stelde volgens de oud-medewerkers voor om de schuld om te zetten in een hypotheek op het CQ-gebouw in Emmen en daar een 25-jarige lening tegen over te plaatsen.

Leuk centje

Voorwaarde was wel dat een nieuwe cao moest worden geaccepteerd, stelden de leerkrachten eerder in deze krant. Vervolgens eisten de gemeente de schuld in korte tijd op, waarna CQ alsnog ten onder ging, aldus het oud-personeel. Volgens de medewerkers, die prompt geen recht meer hadden op doorbetaling van loon, uitkeringen en begeleidingstrajecten naar nieuw werk, hebben Emmen en Coevorden bewust CQ de nek omgedraaid om er zelf een leuk centje aan over te houden. Pogingen om met beide gemeenten om tafel te komen om alsnog een betere deal voor de medewerkers te bewerkstelligen zijn tot nu toe door de overheden afgehouden. Beide gemeenten hebben voortdurend aangekondigd eerst de afwikkeling van de boedel door de curator af te willen wachten.

Garantieverklaringen

Volgens jurist Mark Gerrits van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond, die samen met de FNV Kunstenbond de voormalige CQ’ers bijstaat, beroept de groep zich op het standpunt dat het kunstencentrum domweg niet failliet had kunnen gaan. ‘We hebben het volledige kruimelspoor in de archieven van de gemeenten teruggevonden. Inclusief de afgegeven garantieverklaringen waarmee zowel Coevorden als Emmen zich hoofdelijk verantwoordelijk stelt voor tekorten in de exploitatie. In onze ogen kan zo’n club daarom niet failliet gaan.’

Niet uit de weg

Volgens Gerrits is er alles aan gelegen om een langlopende en met belastinggeld betaalde rechtszaak te voorkomen. ‘Maar we gaan het niet uit de weg. We blijven van mening dat het beter is om een regeling te treffen. Kennelijk is het eerst nodig om een dagvaarding op te stellen.’

Reactie gemeente

Woordvoerder Inge Friso van de gemeente Emmen laat weten dat er geen inhoudelijke mededelingen worden gedaan. ‘We gaan de dagvaarding eerst bestuderen en het met onze advocaat bespreken.’

Geplaatst op maandag 29 januari 2018 13:13

Vakbonden dagvaarden Emmen en Coevorden vanwege faillissement kunstencentrum CQ

 

EMMEN – De Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTb) en de Kunstenbond willen uiterlijk 16 februari een gesprek met de gemeente Emmen en Coevorden over het faillissement van kunstencentrum CQ. Als dat gesprek er niet komt, volgt op 18 april een rechtszaak. Dan eisen de bonden 5,9 miljoen euro.

 


foto-Steven-Stegen

 

 

De vakbonden zijn namens veertig oud-werknemers van CQ al maanden bezig met de claim. “Het spel is nu echt op de wagen. Blijkbaar is het nodig dat we een dagvaarding hebben moeten uitbrengen”, zegt jurist Mark Gerrits van de NTb.

Niet zomaar iets
Volgens Gerrits is ook de curator bereid om aan de eventuele rechtszaak mee te doen. “En dat is best bijzonder. Het geeft wel aan dat dit niet zomaar iets is. We hebben uitvoerig onderzoek gedaan en in de archieven gekeken. Voor ons is duidelijk dat de oud-personeelsleden een rechtspositie hadden als ambtenaar. Ze hadden nooit zo en zonder fatsoenlijke regeling op straat gezet mogen worden.”

In de bijstand
De bonden en oud-personeelsleden van CQ, waarvan een deel in de bijstand is beland, hebben altijd beweerd dat de gemeenten bewust op het bankroet van CQ hebben aangestuurd. Sinds CQ in juni 2014 failliet ging is er nauwelijks nog contact geweest. De oud-medewerkers hebben zich verenigd en hebben de afgelopen maanden ook steeds tevergeefs geprobeerd een reactie van raadsleden te krijgen. Dat deden ze door prikkelende kaarten te sturen.

De gemeente Emmen wil op dit moment geen inhoudelijke mededelingen doen. “We hebben de dagvaarding nog maar net ontvangen. We gaan die eerste bestuderen en met onze advocaat bespreken”, aldus woordvoerder Inge Frieso.

Bron:
Steven Stegen rtvdrenthe ©

 

Oud-medewerkers muziekschool CQ eisen 5,5 miljoen euro van Emmen en Coevorden

Oud-medewerkers en de curator van de failliete muziekschool CQ slepen Emmen en Coevorden voor de rechter. Eis: 5,5 miljoen euro.

Beide gemeenten hebben eind vorige week een dagvaarding gekregen van de deurwaarder. De groep van 40 oud-medewerkers van het Centrum voor de Kunsten (kortweg CQ), dat in juni 2014 failliet werd verklaard, trekt samen op met de Nederlandse Toonkunstbond (NTb) en de Kunstenbond.

Ultimatum: voor 16 februari overeenstemming

De oud-medewerkers, die stellen dat er doelbewust en op onrechtmatige wijze op een bankroet is gekoerst, hebben de beide gemeenten een ultimatum gesteld. Voor 16 februari ligt er een akkoord op tafel. Zoniet, dan dient de zaak op 18 april voor de rechtbank.

,,Wij hebben de afgelopen jaren ons best gedaan om tot een fatsoenlijke afhandeling van het faillissement te komen, maar Emmen en Coevorden wilden niet eens met ons in gesprek. Nu zijn de gemeenten aan zet’’, zegt Mark Gerrits, jurist van de NTb.

‘Ook curator komt met dagvaarding’

,,Als er geen akkoord wordt bereikt, worden Emmen en Coevorden ook gedagvaard door curator Jeroen Sprangers. Hij behartigt de belangen van de schuldeisers in dit faillissement en dat zijn de oud-medewerkers’’, aldus Gerrits.

De oud-medewerkers, bonden en curator vinden het onverteerbaar dat de werknemers door het faillissement zware financiële schade leden. Zo kregen zij geen wachtgeld, geen begeleiding naar een nieuwe baan en geen bij- of omscholing. ,,Daar hadden ze wel degelijk recht op’’, zegt Gerrits. Een deel van de oud-medewerkers is aangewezen op de bijstand.

 

 

‘CQ was overheidsinstelling en kon dus niet failliet gaan’

De stelling van de eisers is dat CQ een overheidsinstelling was en de medewerkers te boek stonden als ambtenaren. Gerrits: ,,CQ had helemaal niet failliet kunnen gaan en de rechtsbescherming, die bij de status van ambtenaar hoort, is de mensen ontnomen. Het punt is dat je een faillissement niet kunt terugdraaien. Dus moet de zaak met terugwerkende kracht alsnog worden gerepareerd.’’

Emmen, Coevorden en in mindere mate Borger-Odoorn hielden samen CQ in de benen. Tekorten werden aangezuiverd en de medewerkers werden betaald volgens CAR-UWO, de cao voor gemeenteambtenaren met de bijbehorende arbeidsvoorwaarden.

Statuten gewijzigd en goedkopere cao

Daar kwam in de periode voorafgaand aan het bankroet verandering in. De statuten van CQ werden gewijzigd, de medewerkers werden overgeheveld naar een goedkopere cao en de tekorten werden niet meer aangevuld.

,,Op deze manier werd doelbewust en op onrechtmatige wijze op een faillissement gekoerst. Het bestuur van CQ, dat de statuten wijzigde, bestond toen uit twee personen. Dat mag helemaal niet, want alleen een compleet bestuur van vijf personen of meer mag dit soort beslissingen nemen. De directie van CQ en de gemeenten wisten dit. Dus alle handelingen en beslissingen die daarna volgden, zijn ook onrechtmatig’’, zegt Gerrits.

De reactie van de gemeente Emmen, het aanspreekpunt als het om CQ gaat, laat nog op zich wachten. Later meer.

 

Bron: Jon van Schilt, Dagblad van het Noorden©

 

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën