Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Monthly Archives: oktober 2017

CQ EMMEN: tussenstand (2)

In de vorige Muziekwereld schreef Mark Gerrits al over de kwestie CQ Emmen, hij schreef:

“Zeer recent hebben NTB en Kunstenbond de vorderingen van de leden van de groep ingediend bij de curator.
Van 1 ding is ook de curator overtuigd: “de zaak stinkt”. “

 

Wat is de stand van zaken?

Voor de zomervakantie zijn de leden van de IBOCQ groep bijgepraat over de laatste stand van zaken in deze kwestie.

Daar is onder meer aangestipt dat er door de curator toestemming is gegeven om kennis te nemen van het archief van CQ Emmen.

Door de advocaat van de gemeente Emmen was een verzoek ingediend waarbij de IBOCQ groep verboden werd inzage te krijgen in het dossier. Deze obstructie werd door de curator – ten faveure van de IBOCQ-leden – gepareerd: wij kregen toegang tot het archief.

 

Een mooie – belangrijke – overwinning!

Door de vakbonden zijn er concrete werkafspraken gemaakt over hoe dit archief te tackelen.

Vanuit de IBOCQ groep zelf zijn er leden naar voren gekomen die spontaan aanboden ons behulpzaam te zijn met het doorworstelen van het (15.000 documenten tellende) archief.

Na de zomervakantie heeft er een gesprek plaatsgehad tussen curator, advocaat van de vakbonden en de vakbonden. In dat gesprek werden de voorlopige resultaten van het archiefonderzoek met de curator gedeeld.

De curator is er (dank zij ons onderzoek) meer van overtuigd geraakt dat er reden is om gezamenlijk met de vakbonden op te gaan trekken. Bij het ter perse gaan van dit nummer (Muziekwereld nr.3) is hier nog geen definitief besluit op gevallen.

Inmiddels wordt er door onze advocaat druk gewerkt aan het opstellen van een dagvaarding.

 

Wordt vervolgd

CQ Emmen: de tussenstand.

De bezuinigingsronde van Nederland, door Mark Gerrits.
In de vorige Muziekwereld schreef ik al over de kwestie CQ Emmen, ik sloot toen af met: ‘Zeer recent hebben Ntb en Kunstenbond de vorderingen van de leden van de groep ingediend bij de curator. Van één ding is ook de curator overtuigd: de zaak stinkt.’

De zaak van de IBOCQ gaat mij zeer aan het hart zegt nieuwe bestuurder Kunsteducatie


Per september is Karin Boelhouwer de nieuwe bestuurder Kunsteducatie bij de Kunstenbond.
Zij volgt Anne Jan de Graaf op. 

Karin: “De zaak van de IBOCQ gaat mij zeer aan het hart. Ik zal deze vanuit mijn ervaring binnen de sector Kunst en Cultuur zo goed als mogelijk ondersteunen.

Karin Boelhouwer

Woonplaats: Wijk bij Duurstede
Geboren: Geldermalsen 1962 

sept. ’17 – heden Kunstenbond, Amsterdam Bestuurder Kunsteducatie
april ’17 – heden Paradiso Melkweg Productiehuis, Amsterdam Voorzitter Raad van Toezicht
maart ’17 – heden Fonds Podiumkunsten, Den Haag Voorzitter adviescommissies
maart ’11 – heden Lid van Provinciale Staten Utrecht (GroenLinks) Woordvoerder cultuur & samenleving, Europa, bestuurlijke vernieuwing Voorzitter commissie milieu, mobiliteit en economie Lid Presidium

 

Tussen 1985 en 2000 : docent en coördinator van een groot aantal projecten en cursussen fotografie en video, Utrechts Centrum voor de Kunsten.

 

Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën