Initiatiefgroep belangen oud-medewerkers cq –

Monthly Archives: januari 2017

Gemeenten Coevorden en Emmen spelen vals spel.

Coevorden:

In Coevorden verklaarde wethouder Jeroen Huizing (CDA) afgelopen dinsdagavond 17 januari op de raadsvergadering (n a.v. vragen van PAC over de kwestie CQ) dat er in aanloop naar het faillissement absoluut geen sprake is geweest van vals spel, van slinkse daden achter de schermen.

Hij suste de raadsleden, geen reden tot zorg, alles was en wordt keurig volgens de regels afgehandeld.

Dit vindt de IBOCQ heel vreemd, zeker gezien het volgende:

Dhr. Roeles, VVD-raadslid Coevorden, die tot april 2014 wethouder was van Kunst en Cultuur Coevorden, nam vorig jaar uit eigen beweging contact op met de Initiatiefgroep.
Hij vertelde de vertegenwoordigers van de IBOCQ dat lange tijd voordat er zelfs maar sprake was van een faillissementsaanvraag, hij op een vrijdagmiddag laat werd gevraagd naar Emmen te komen.
Naar eigen zeggen voelde hij zich ‘ontboden’ door wethouder Dhr. Jumelet, destijds wethouder van Kunst en Cultuur in Emmen. Zelf kwam Dhr. Roeles alleen, maar bij binnenkomst trof hij naast de wethouder ook nog twee van zijn ‘Taskforce’ ambtenaren.
Er werd hem mede gedeeld “dat men het varkentje CQ nu wel eens wilde gaan wassen.”
En gevraagd of hij mee wilde werken aan een faillissement.
Dhr. Roeles weigerde hier aan mee te werken en hem werd verzocht het gesprek dan maar te “vergeten” …
Dhr. Roeles vertelt dit verhaal aan de twee heren van de Bond NTB en de Bond FNV, in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de Initiatiefgroep.
Roeles beschrijft de sfeer als uiterst unheimisch. Ook verklaart hij, dit eventueel voor een rechter te zullen herhalen.
Hierna adviseert Dhr. Roeles, de vertegenwoordigers van de IBOCQ contact op te nemen met wethouder Huizing. Die hem eerder had verklaard met de vertegenwoordigers van de IBOCQ te willen praten.
Maar, de volgende dag werd het gesprek afgezegd: de wethouder wilde NIET over deze kwestie met de vertegenwoordigers van de IBOCQ in gesprek …

 

Emmen:

Na het inspreken op 17 januari j.l. door Mr. Mark Gerrits van de vakbond NTB, merkte raadslid Karel Eggen (D66) op dat er wel degelijk vragen door hem waren gesteld n.a.v. ‘de kwestie CQ’ .
Hij verklaarde in de raadsvergadering dat deze met een brief van de wethouder al zouden zijn beantwoord.

 

Het ligt genuanceerder. Anders, zou je kunnen zeggen.

Raadslid dhr. Karel Eggen van D66 benaderde vorig jaar (na de brief van de IBOCQ aan alle raadsleden) een vertegenwoordiger van de Initiatiefgroep.
Hij vond dat deze zaak aandacht verdiende en was het er mee eens dat de kwestie CQ destijds naar eigen inzicht niet netjes was afgehandeld.

De kwestie CQ was naar zijn mening de raad min of meer ontglipt …
Hij bood vervolgens aan hierover vragen te gaan stellen in de raadsvergadering en toonde zich betrokken.
Dhr. Eggen stelde inderdaad de eerstvolgende vergadering een vraag. Hij verklaarde later tegenover IBOCQ dat de wethouder zichtbaar schrok. De wethouder antwoordt dat hij hier de volgende vergadering nog op zal terug komen.
In plaats daarvan stuurt de wethouder echter alleen een brief naar Dhr. Eggen zelf.
In de brief stelt de wethouder wederom dat de zaak met de vorderingen van het personeel door de curator zal worden afgehandeld.
(Hetzelfde antwoord dat de IBOCQ eerder van de colleges Emmen en Coevorden ontving)
Dhr. Eggen heeft de betreffende brief voorgelezen aan een van de vertegenwoordigers van de IBOCQ.
Hier kreeg hij opnieuw uitgelegd dat het niet ging om de ‘kleine vordering’ namens de curator.
Het ging en gaat om de ‘grote vorderingen’ , claims van het personeel waar zij recht op hebben vanuit de nog steeds geldende Cao CAR UWO .
Welke naar mening van de curator dus helemaal niet in de boedel thuishoren.
(De curator heeft in zijn brief aan advocaat Entzinger reeds in december 2014 duidelijk uitgelegd waarom zowel Emmen als Coevorden nog steeds werkgever waren)
En dus hun verplichtingen naar het personeel vanuit de oude Cao dienen na te komen omdat de gemeentes niet failliet kunnen gaan)
Dhr. Eggen bood aan opnieuw vragen te stellen.
Alle raadsleden ontvingen een kopie van de brief van de curator aan de dhr. Entzinger, advocaat namens gemeente Emmen.
Een aantal raadsleden gaven op de ‘informatieve bijeenkomst’ van de IBOCQ, eind november vorig jaar, n.a.v. deze brief geschokt te zijn.
Echter… Op geen enkele vergadering in Emmen zijn er vragen gesteld. Het bleef ernstig stil …

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

Teleurgesteld is het verkeerde woord.

Wij hadden meer inzet van de raad verwacht en vinden de opstelling van de raad niet teleurstellend maar zelfs schokkend.
En het is ook best griezelig te moeten constateren dat er zo weinig integriteit en betrokkenheid is bij onze lokale volksvertegenwoordigers.
Temeer omdat het om een ernstige kwestie gaat. De betrokken gemeentes worden immers verdacht van fraude!
De IBOCQ is blij met curator J. Sprangers van Rein advocaten. Hij staat er op zijn werk integere wijze te doen. En weigert de weg van de minste weerstand te kiezen.
Hij heeft de betrokken gemeentes diverse malen benaderd en heeft hen alle gelegenheid gegeven met een redelijk voorstel te komen.
In plaats van direct aangifte te doen van fraude, wat hij zeker heeft overwogen, probeerde hij het via overleg omdat anders een groot deel van de boedel op zou gaan aan proceskosten.

De reactie van dhr. Oldenbeuving hierover (de curator rekte alleen de boel maar op en was alleen uit op eigen voordeel) vinden we des te vreemder omdat er klaarblijkelijk niets is gedaan met de goede bedoelingen van de curator.
Dhr. Gerrits vroeg de raadsleden in dat verband terecht of ze al eens geïnformeerd hebben naar de kosten die de advocaat van de gemeente Emmen inmiddels heeft gedeclareerd …

Zorgen in raad Coevorden over mogelijke rechtszaak CQ-medewerkers

COEVORDEN – Een aantal fracties in de gemeenteraad van Coevorden is bezorgd over de mogelijke financiële gevolgen als oud-medewerkers van kunstencentrum CQ naar de rechter stappen. De oud-medewerkers eisen alsnog een ontslagvergoeding.

De kans dat de rechter zich over de afwikkeling van het faillissement gaat buigen, lijkt flink groter te zijn geworden. De voormalige medewerkers deden bij een commissievergadering in Emmen een laatste poging om met de gemeente in gesprek te komen. Ze spraken van faillissementsfraude en stelden dat de ‘dood van CQ moord met voorbedachte rade’ was.

De fracties in Emmen leken niet erg onder de indruk, maar bij de commissie in Coevorden, waar de CQ’ers in november op bezoek waren, gingen sommige partijen wel op de kwestie in. “Als ik het dossier zo lees, dan maak ik me toch wel zorgen dat dit terugkomt bij ons en dat het financiële gevolgen gaat krijgen”, aldus Irene Driehuis van het PAC.

Ook het CDA uitte zorg. “Moeten we als raadsleden nu zenuwachtig worden”, vroeg Gertjan Zuur zich richting zijn partijgenoot wethouder Jeroen Huizing af. Maar Huizing stelde de raad gerust. “De colleges hebben te goeder trouw gehandeld, er was zeker geen sprake van slinkse strategieën. Ik vrees daarom niet voor een rechtszaak, al heb je nooit garanties.”

Bronvermelding: Rtv Drenthe
Search
Luuk Houkes

Luuk Houkes, (geb. 19-01-1947) versterkt al geruime tijd het team dat zich, samen met de Kunstenbond inzet voor de belangen van de oud-medewerkers van CQ

 

 

Lees meer

 

N.a.v. de aangifte die vorige week is gedaan van faillissementsfraude is er gisterochtend bericht gekomen van de Officier van Justitie.
Na bestudering van de diverse door de Bonden ingeleverde documenten, werd hen door de Off. van Justitie verzocht  officieel aangifte te doen van faillissementsfraude en Paulianeus handelen.
Dat hebben de bonden gistermiddag direct gedaan.
Samen met de FIOD en het OM gaat  nu bekeken worden of er een onderzoek ingesteld kan worden naar verdachten, te weten gemeenten Emmen en Coevorden, alsook de notaris Veldkamp en makelaar Ludwig van het voormalig CQ bestuur
Inspreekavond Emmen
Mr. Mark Gerrits (NTB)

Het trauma van 2014?

“Geachte leden van de Raad

Gaat dit faillissement óók de boeken in als een trauma?

Een trauma voor de ontslagen werknemers?

Het trauma van 2014?” … Video

Anne Jan de Graaf (FNV)

Geachte commissie,

“Ik wil u dringend vragen om te bewerkstelligen dat de beide bonden in de gelegenheid worden gesteld om met de verantwoordelijke wethouder te kunnen onderhandelen over een realistische schadeloosstelling voor de ontslagen werknemers van CQ” … Video

 

Tanja Schrijver (FNV)

Kent u dat woord, vilein?

“De gemeente Emmen lijkt bewust voor faillissement te kiezen en heeft de stekker eruit getrokken.
Een vilein besluit dus van de gemeente Emmen.”

 

Lees meer

Dhr. Auke Oldenbeuving (CDA) vroeg tijdens de inspreekavond of wij ‘teleurgesteld’ waren.
Hij vond dhr. Gerrits en de andere vertegenwoordigers te fel in hun optreden.
Bovendien rekte de curator alleen de boel maar op, die was enkel uit op eigen voordeel.

 

Lees meer

Categorieën